Blog serwisu AukcjeMieszkan.pl | o nieruchomościach wokół nas

photo

Temat: O nowotworach co nieco.
Nowotwór, rak, raczysko, skorupiak... Jako, że Namida prosiła, to zakładam taki temat. A że nie bardzo wiem, co mam napisać, to może beczelnie przepiszę z podręcznika do biologii, skąd się wzięła nazwa "rak". Rak (carcinoma) - powszechnie używana nazwa, jako określenie różnych typów nowotworów, została przyjęta z powodu pewnego podobieństwa zaawansowanego raka sutka (najczęstszego u kobiet) do zwierzęcia wodnego o tej samej nazwie. Rozróżniamy cztery rodzaje nowotworów: 1. rak - nowotwór rozwijający się z tkanki nabłonkowej (np. skóry, płuc, gruczołów); 2. mięsak - nowotwór rozwijający się z tkanki nienabłonkowej (np. w obrębie mięśni, kości lub chrząstek); 3. chłoniak - nowotwór, który rozrasta się w tkance chłonnej (limfatycznej); 4. białaczka - nowotwór komórek układu krwiotwórczego, który nie rozwija się w postaci guza. Istnieją dwa typy nowotworów: niezłośliwy (łagodny) i złośliwy. Nowotwór niezłośliwy rośnie powoli, a jego komórki tworzą zbitą, wyraźnie ograniczoną masę, niepowodującą przerzutów. Bardzo często masa komórek nowotworu łagodnego otoczona jest wydzieliną tkanki łącznej i dzięki temu guz może być w całości usunięty chirurgicznie. Nowotwory łagodne w zasadzie nie stanowią zagrożenia dla życia chorego, jeżeli nie znajdują się w narządach ważnych dla życia, np. w mózgu. Nowotwór złośliwy rośnie zazwyczaj znacznie szybciej niż łagodny, powoduje tak zwane naciekanie tkanek oraz powstawanie przerzutów. Stanowi poważne zagrożenie dla życia chorego i jeśli nie zostanie podjęte odpowiednio wcześnie leczenie, doprowadza do śmierci. To tyle na początek. Jeśli ktoś ma jakieś pytania odnoście nowotworów i ich profilaktyki - pytajcie śmiało. Postaram się na nie odpowiedzieć. tutajpoczkategori
Źródło: kaifan.fora.pl/a/a,236.htmlTemat: Zadanie domowe z Biologi (23.01.06)
1 część zadania - czyli rodzaje nowotworów. Tu obetniecie, tam zmienicie - i wyjdzie całkiem ładne zadanie domowe, u każdego inne ;-) Nowotwór złośliwy- nowotwór o małym zróżnicowaniu tkanek, za to o skłonności do odrywania się komórek. Komórki nowotworów złośliwych mają jeszcze jedną groźną cechę: nie trzymają się miejsca, w którym powstały. Potrafią oderwać się od rosnącego guza, dotrzeć do naczynia krwionośnego i zawędrować wraz z krwią w odległe miejsce organizmu, gdzie dają początek nowemu guzowi. W przypadku choroby nowotworowej powstanie nowych guzów, tzw. przerzutów, jest zazwyczaj powodem śmierci. Nowotwór złośliwy często jest utożsamiany z rakiem, który jest tylko jedną z jego postaci. Inne nowotwory złośliwe to mięsak, potworniak, nowotwór anaplastyczny. Mięsak to ogólna nazwa dla wszystkich nowotworów złośliwych pochodzenia nienabłonkowego. Przypuszcza się że ... u psów. Szacuje się, że ok. 1% wszystkich nowotworów złośliwych stanowią mięsaki. Wykrycie rozpoczyna się stwierdzeniem guza przez pacjenta. Rokowanie jest zawsze poważne, przebieg zły. Nowotwór rośnie szybko i wyniszcza organizm, ... mięśniakomięsaki – z tkanki mięśniowe Potworniak - nowotwór wywodzący się z pluripotencjalnych komórek germinalnych (wielopotencjalnych komórek zarodkowych), w którym dochodzi do ich rozrostu i różnicowania się w linie zawierające cechy wszystkich ... wg niektórych statystyk nawet 10-20% wszystkich guzów jajnika Nowotwór anaplastyczny - typ nowotworu całkowicie niezróżnicowanego, o bardzo wysokiej złośliwości. POBRANE Z WIKIPEDII
Źródło: zso2.fora.pl/a/a,117.html


Temat: cytologia - na czym polega, boli?
... - w rozmazie stwierdza się komórki nowotworowe odpowiadające rakowi płaskonabłonkowemu naciekającemu szyjki macicy lub innemu nowotworowi złośliwemu szyjki lub trzonu macicy.
Źródło: forum.antykoncepcja.pl/viewtopic.php?t=5104


Temat: Low grade fibromyxoid sarcoma/Fibromatosis
Witam, wcześniej pisałam w wątku "Nowotwory płuc" o tacie a teraz niestety czas założyć wątek o sobie ponieważ też miałam nieprzyjemność poznać co to znaczy strach o własne zdrowie... wszystko zaczęło ... Guz nowotwór nienabłonkowy częściowo myksoidny , MIB 1 w poniżej 1% komórek nowotworowych, Desmina (-), SMA (-), EMA (-), S100 (-), CD 34niewielkim potencjale złośliwości, prawdopodobne : Low grade fibromyxoid sarcoma. ... (-) Na podstawie pobranych wycinków nie mozna określić doszczętności usuięcia zmiany. No właśnie dwa inne wyniki. Oczywiście osobiście wolę drugi... mniej radykalny...nowotwór o miejscowej złośliwości a nie mięsak, złośliwy, że hoho....
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=906


Temat: Nowotwory
Nowotwory dzielimy na złośliwe i łagodne. Podział ten wynika z struktury oraz cech charakteryzujących oba rodzaje nowotworów. Nowotwory złośliwe dzielimy na 3 zasadnicze grupy w zależności od tkanki, z której się wywodzą. Są to: -raki, tj. nowotwory złośliwe pochodzenia nabłonkowego, do których należą m.in. raki płasko nabłonkowe (np. błon śluzowych jamy ustnej), raki podstawno komórkowe (np. skóry). -mięsaki, tj. nowotwory złośliwe pochodzenia nienabłonkowego, do których należą m.in. mięsaki tkanek miękkich (np. mięśni), mięsaki układu krwiotwórczego. -grupa nowotworów złośliwych z tkanek zarodkowych, tj. pochodzące z macierzystych zawiązków tkanek i narządów, do których należą m. in. nerwiak zarodkowy. Komórki guza złośliwego wczepiają się w zdrową tkankę jak rak szczypcami w ofiarę, spowodowało to nadanie nazwy rak większości zmian nowotworowych. Nowotwory łagodne podobnie jak nowotwory złośliwe dzielimy na pochodzenia nabłonkowego( np. brodawczaki) oraz pochodzenia nienabłonkowego (np. włókniaki). Zasadniczą różnicą pomiędzy rodzajami nowotworów jest to, że późno wykryty lub nie leczony nowotwór złośliwy prowadzi do śmierci. Przyjmuje się, że proces powstawania nowotworów jest wieloetapowy i bierze w nim udział wiele czynników. Czynnikiem rakotwórczym jest każdy bodziec, który działając na organizm w określonych warunkach, może wywołać proces rakotwórczy. W systematyce przyczyn rozwoju nowotworów uwzględnia się podział na czynniki zewnątrz ustrojowe (środowiskowe) i wewnątrzustrojowe. Czynniki zewnątrz ustrojowe dzielimy na: - czynniki fizyczne np. promieniowanie jonizujące i promieniowanie nadfioletowe. -czynniki chemiczne np. węglowodory aromatyczne ... raka ujawniających nawet po 10 latach po napromieniowaniu. Naukę badająca przyczyny rozwoju nowotworów, naturę choroby oraz poszukującą najskuteczniejszych sposobów leczenia i zapobiegania nazywamy onkologią. Chociaż znaczna część przypadków nowotworów daje się ... wcześniejszym pobraniu niewielkiego fragmentu metodą biopsji. W dzisiejszych czasach medycyna dysponuje wieloma metodami leczenia nowotworów. Wymienić tu można: -zabieg chirurgiczny polegający na usunięciu anormalnych komórek nowotworowych. -radioterapia, czyli napromieniowywanie komórek rakowych w celu uszkodzenia ich materiału genetycznego. -chemioterapia, czyli leczenie substancjami chemicznymi niszczącymi materiał genetyczny komórki. -leczenie hormonalne -terapia złożona z wszystkich wyżej wymienionych sposobów. Sposób leczenia danego nowotworu określa się na ... skóry, białaczka, rak piersi, rak żołądka, rak płuc, rak szyjki macicy, rak wątroby. Jak widać medycyna nieustannie gna do przodu. Z roku na rok zmniejsza się ilość osób umierających na nowotwory....
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=2188